Tiếng ồn ảnh hưởng là gì?

- Nov 02, 2018-

Tiếng ồn ảnh hưởng là gì?


Tác động tiếng ồn một vấn đề tiếng ồn xây dựng thông thường (ví dụ: bước chân, tiếng ồn từ việc sử dụng thiết bị thể dục), nó sẽ làm phiền bạn trong khi bạn thưởng thức một bộ phim tại nhà., lặng lẽ làm việc trong văn phòng của bạn, trong cuộc họp một phòng hội nghị, vv.

Đặt một pad kiểu thảm cách âm trên bê tông cấu trúc lớp là phương pháp chính để cô lập và làm giảm tiếng ồn ảnh hưởng, có thể ngăn chặn tiếng ồn từ lớp trên lớp thấp một cách hiệu quả.


Một cặp:Rào chắn MLV Tiếp theo:Vật liệu giảm xóc và giảm xóc