Cao su Foam Copper Pipe cách nhiệt Điều hòa nhiệt độ

Cao su Foam Copper Pipe cách nhiệt Điều hòa nhiệt độ

Bọt cách nhiệt cao su: Cao su làm nguyên liệu chính, không có chất xơ, không phải formaldehyde, không CFC và chất làm lạnh khác làm suy giảm ozon, có thể trực tiếp tiếp xúc với không khí, cũng không gây hại cho sức khoẻ con người.Sản phẩm chuẩn là màu đen, có hai loại chính: tấm cách nhiệt cao su bọt và ...

Chi tiết sản phẩm

Cao su xốp cách nhiệt ống:


Cao su là nguyên liệu chính, không có chất xơ, -formaldehyde, -CFC và khác ôzôn lạnh, có thể được trực tiếp tiếp xúc với không khí, cũng không gây tổn hại cho sức khỏe con người. Tiêu chuẩn sản phẩm màu đen, có hai loại chính: cao su bọt cách nhiệt tấm và cách nhiệt ống, áp dụng rộng rãi trong máy lạnh Trung tâm hệ thống đường ống dẫn nước, hộp, đường ống nước nóng và thủ công đường ống.

Hình thức cao su cách nhiệt ống:
(Độ dày: 9mm / 15mm / 20mm / 25m / 30mm)

(Chiều dài: 2m/máy tính)

Vật liệu cách nhiệt

IP danh nghĩa

3/8andquot; Bức tường

1/2andquot; Tường (1 lớp)

3/4andquot; Tường (1 lớp)

1andquot; Bức tường

1-1/4andquot; Bức tường

1-1/2andquot; Bức tường

2andquot; Bức tường

(1 lớp)

(1 lớp)

(1 lớp)

(1 lớp)

(1 lớp)

(1 lớp)

Trên danh nghĩa ID


1/4andquot;


1-1/8andquot;

1-3/8andquot;

2andquot;

2-3/8andquot;

2-7/8andquot;

3-1/2andquot;

4-1/8andquot;

3/8andquot;

--

1-3/8andquot;

1-5/8andquot;

2andquot;

2-3/8andquot;

3-1/8andquot;

3-1/2andquot;

4-1/2andquot;

1/2andquot;

1/4andquot;

1-3/8andquot;

1-5/8andquot;

2andquot;

2-5/8andquot;

3-1/8andquot;

3-5/8andquot;

4-1/2andquot;

5/8andquot;

3/8andquot;

1-5/8andquot;

2andquot;

2-3/8andquot;

2-7/8andquot;

3-1/2andquot;

--

4-1/2andquot;

3/4andquot;


1-7/8andquot;

2andquot;

2-5/8andquot;

2-7/8andquot;

3-1/2andquot;

4-1/8andquot;

Tờ

7/8andquot;

1/2andquot;

2andquot;

2-1/8andquot;

2-5/8andquot;

3-1/8andquot;

3-1/2andquot;

4-1/8andquot;

Tờ

1-1/8andquot;

3/4andquot;

2-1/8andquot;

2-3/8andquot;

3-1/8andquot;

3-1/2andquot;

4-1/8andquot;

4-1/2andquot;

Tờ hoặc 5-1/8andquot;

1-3/8andquot;

1andquot;

2-3/8andquot;

2-5/8andquot;

3-1/2andquot;

3-5/8andquot;

4-1/8andquot;

4-1/2andquot;

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

1-5/8andquot;

1-1/4andquot;

2-7/8andquot;

2-7/8andquot;

3-1/2andquot;

4-1/8andquot;

4-1/2andquot;

Tờ

Tờ hoặc 6-1/8andquot;

2andquot;

1-1/2andquot;

3-1/8andquot;

3-1/2andquot;

4andquot;

4-1/2andquot;

Tờ

Tờ

Tờ hoặc 6-1/8andquot;

2-1/8andquot;

--

3-1/2andquot;

3-1/2andquot;

4-1/8andquot;

4-1/2andquot;

Tờ

Tờ

Tờ

2-3/8andquot;

2andquot;

3-1/2andquot;

3-5/8andquot;

4-1/2andquot;

Tờ

Tờ

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

Tờ hoặc 6-5/8andquot;

2-5/8andquot;


3-5/8andquot;

4andquot;

4-1/2andquot;

Tờ

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

Tờ

Tờ

2-7/8andquot;

2-1/2andquot;

4andquot;

4-1/8andquot;

Tờ

Tờ

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

Tờ hoặc 6-1/8andquot;

Tờ

3-1/8andquot;


4-1/8andquot;

4-1/2andquot;

Tờ

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

Tờ hoặc 6-1/8andquot;

Tờ hoặc 6-5/8andquot;

Tờ

3-1/2andquot;

3andquot;

4-1/2andquot;

Tờ

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

3-5/8andquot;


--

Tờ

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

Tờ hoặc 6-1/8andquot;

Tờ hoặc 6-5/8andquot;

Tờ

Tờ

4-1/8andquot;


--

Tờ hoặc 5-5/8andquot;

Tờ hoặc 6-1/8andquot;

Tờ hoặc 6-5/8andquot;

Tờ

Tờ

Tờ hoặc 8-5/8andquot;

4-1/2andquot;

4andquot;

--

Tờ hoặc 6-1/8andquot;

Tờ hoặc 6-5/8andquot;

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

5-5/8andquot;

5andquot;

--

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ hoặc 8-5/8andquot;

Tờ

Tờ

6-1/8andquot;


--

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

6-5/8andquot;

6andquot;

--

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

8-5/8andquot;

8andquot;

--

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

8-7/8andquot;

8-1/2andquot;

--

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

Tờ

(Chúng tôi cũng có thể làm cho các sản xuất đặc biệt theo clientsand #39; đặc điểm kỹ thuật)


Thiết bị thử nghiệm và cao su bọt cách nhiệt chứng chỉ:


Nhà máy sản xuất có cao su thiết bị phòng thí nghiệm và thử nghiệm sản phẩm cách nhiệt bằng bọt: cho ru: như oxy index tester, mật độ khói tester, độ nhớt tester, điều khiển trung tâm rheometre.
Một cặp:Foil Faced Cross nổi lên PE Foam Sheet & cách điện ống Tiếp theo:Foam Foam Nhôm một mặt Vật liệu cách điện

Yêu cầu thông tin