CÂU HỎI THƯỜNG GẶP-2

2. âm thanh vật liệu cách nhiệt: cách âm gradient bông mục đích và phạm vi của application.

Mục đích: do tính độc đáo của gradient cấu trúc hấp thụ âm thanh bông, nó giải quyết polyester fiber phổ biến âm thanh cách điện bông chỉ có thể loại bỏ những hạn chế của âm thanh tần số cao, giọng nói, vv cho các thiết bị điện, metope rung động trên mặt đất, và dép lau thực hành sự hấp thụ âm thanh tần số thấp đã chứng minh rằng của nó tiếng ồn tần số khác nhau có tác dụng hấp thụ tốt.

Phạm vi ứng dụng: tường cách âm, cách âm trần, đất xây dựng cách âm, cách âm cho xe ô tô, cách âm cửa sổ của mẫu thép cửa, không khí lạnh ống cách nhiệt, cách âm máy thiết bị.